فروش گچبری پیش ساخته در تبریز موجب درگیری بین بازاریان شد

در اینجا نکاتی در مورد نحوه انجام گچبری پیش ساخته در تبریز سطح دیوار یا سقف و به ویژه نحوه آماده سازی صحیح ملات آورده شده است.

انتخاب نوع ماسه و چسب مورد استفاده در مخلوط ملات به نوع گچبری پیش ساخته در تبریز و کاربرد مورد نظر آن بستگی دارد که می تواند داخلی یا خارجی باشد.

حتی مواد افزودنی که به مخلوط اضافه می شود با توجه به ویژگی هایی که گچبری پیش ساخته در تبریز باید داشته باشد متفاوت است.

این افزودنی ها می توانند پلاستیک، سلولز، میکروسیلیس، نشاسته و غیره باشند.

علاوه بر این، گچبری پیش ساخته در تبریز های پیش مخلوط در کیسه ها در بازار موجود است که فقط باید آب به آنها اضافه شود. هر پیش مخلوط دارای ترکیب خاصی برای نوع خاصی از کاربرد است.

بنابراین بسته به نیاز مورد می توان گچبری پیش ساخته در تبریز داخلی، گچبری پیش ساخته در تبریز خارجی، صاف کننده و غیره را یافت.

در صورتی که گچبری پیش ساخته در تبریز باید با شروع از تک تک اجزا تهیه شود، اینها باید در مقادیر مناسب مخلوط شوند.

نسبت نیز با توجه به نوع ملات، برای فضای داخلی یا خارجی متفاوت است. به عنوان مثال، گچبری پیش ساخته در تبریز برای فضای داخلی با مخلوطی از ده قسمت ماسه، سه قسمت آهک و یک قسمت سیمان تهیه می شود، در حالی که در گچبری پیش ساخته در تبریز برای نمای بیرونی، هرگونه افزودنی نیز باید در نظر گرفته شود.

هر دو چسب، بنابراین آهک و سیمان، و ماسه و مواد افزودنی، ابتدا باید به صورت خشک مخلوط شوند تا مخلوطی همگن با اندازه ذرات حداکثر 1.5 یا حداکثر 2 میلی متر به دست آید.

آب باید اضافه شود و هر بار کمی مخلوط شود، تا زمانی که ملات به قوام مناسب برسد. بهترین راه برای بررسی آن این است که پشت پوست خمیر را با یک حرکت اره بکشید و در نتیجه برآمدگی هایی ایجاد کنید.

اگر ملات شکل خود را بدون پوسته پوسته شدن، خرد شدن یا افتادن حفظ کند، پس قوام دوغاب خوب است.