فروش گندم امروز اصفهان در نیروی دریایی آمریکا موجب خشم مردم شد

گندم امروز اصفهان منابع عالی ویتامین B6 است، در حالی که آرد کامل گندم امروز اصفهان یکی از منابع آن است.

ویتامین B6 که پیریدوکسین نیز نامیده می‌شود، بخشی از کوآنزیم‌هایی است که در متابولیسم پروتئین‌ها و اسیدهای چرب و همچنین در تولید انتقال‌دهنده‌های عصبی (پیام‌رسان در تکانه‌های عصبی) شرکت می‌کنند.

همچنین به تولید گلبول های قرمز کمک می کند و به آنها اجازه می دهد تا اکسیژن بیشتری را حمل کنند.

پیریدوکسین همچنین برای تبدیل گلیکوژن به گلوکز ضروری است و به عملکرد صحیح سیستم ایمنی کمک می کند. در نهایت این ویتامین در تشکیل برخی از اجزای سلول های عصبی نقش دارد.

سبوس گندم امروز اصفهان منبع عالی ویتامین B3 برای زنان و منبع خوبی برای مردان است، نیاز به ویتامین B3 در مردان بیشتر است.

جوانه گندم امروز اصفهان، کوسکوس، آرد و نان سبوس دار منابع هستند. ویتامین B3 که نیاسین نیز نامیده می شود در واکنش های متابولیکی متعددی شرکت می کند و به ویژه در تولید انرژی از کربوهیدرات ها، لیپیدها، پروتئین ها و الکلی که مصرف می کنیم کمک می کند.

همچنین در فرآیند تشکیل DNA همکاری می کند و اجازه رشد و تکامل طبیعی را می دهد.

سبوس و جوانه گندم امروز اصفهان، کوسکوس و ماکارونی گندم امروز اصفهان کامل (اسپاگتی) منابع اسید پانتوتنیک هستند. اسید پانتوتنیک که ویتامین B5 نیز نامیده می‌شود، بخشی از یک کوآنزیم کلیدی است که به ما امکان می‌دهد از انرژی غذایی که می‌خوریم به درستی استفاده کنیم.

همچنین در چندین مرحله از تولید هورمون های استروئیدی، انتقال دهنده های عصبی (پیام رسان در تکانه های عصبی) و هموگلوبین شرکت می کند.

این ویتامین در تولید مواد ژنتیکی (DNA, RNA)، در عملکرد سیستم عصبی و سیستم ایمنی بدن و همچنین در بهبود زخم ها و زخم ها نقش اساسی دارد.

از آنجایی که برای تولید سلول های جدید ضروری است، مصرف کافی در طول دوره های رشد و برای رشد جنین ضروری است.