دندان پزشکی برای سفید کردن دندان بیماران خود زغال کبابی تجویز کرد!

برای تولید زغال از شاخه ی انواع درختان استفاده می شود. افراد هم در سفرها برای درست کردن کباب  و غذا ها از زغال استفاده می کنند.در بین زغال ها، زغال کبابی بلوط بیشتر طرفدار دارد.

مهمترین چیزی که در قیمت زغال کبابی تاثیرگذار است نوع چوبی است که برای تولید آن بکار می رود. که هرچه چوب محکم تر و فشرده تر باشد زغال بهتری تولید می شود.

افرادی که زغال تولید می کنند می توانند برای فروش زغال کبابی آنها را یا به صورت فله ایی یا به صورت بسته بندی به بازار عرضه می کنند.

می توان گفت زغال ها در همه شهرهای کشور تولید می شوند که در این بین زغال کبابی تهران از کیفیت بهتری برخوردار هستند.